همایون شجریان
افزوده شده در: March 18, 2015

آهنگ های برتر

نام آهنگ هنرمندان مدت
1 دیباچه (ساز و آواز بداهه , 4:54
2 رهائی (دیباچه , 8:10
3 مهتاب (تصنیف , 5:35
4 خداوندان اسرار (تکنوازی تنبور , 3:41
5 خداوندان اسرار , 5:03
6 گروه نوازی (کوبه ای , 1:43
7 جانی و صد آه (تصنیف , 2:55
8 آواز (اصفهان , 8:18
9 مستور و مست , 4:04
10 خمش باش , 4:08
11 بی نشان , 4:37
12 حرم یار , 4:34
13 شکر , 4:27
14 تکیه بر باد , 4:27
15 خمش باش - بی کلام , 4:08
16 همای سعادت , 4:55
17 درون آینه 6:01
18 دل به دل 5:33
19 چرا رفتی؟ 5:18
20 کولی 5:15
21 همه هیچم 5:31
22 شتک 5:22
23 چونی بی من 7:32
24 در حصار شب 7:23
25 بی همگان(تصنیف) 4:20
26 یاران موافق(تصنیف) 6:32
27 دلم دیوانه شد(تصنیف) 3:59
28 گناه عشق(اواز) 4:30
29 نه گریه ای(تصنیف) 5:13
30 دل افروزتر از صبح(تصنیف) 8:55
31 قطع راه ها 2:44
32 راست پنجگاه (ساز و اواز) 13:04
33 زورق شکسته(اواز) 4:39
34 بزم تو(تصنیف) 5:34
35 شرم و شوق (تصنیف) 4:56
36 چه آتش ها(مقدم اصفهان) 2:41
37 چه آتش ها(همنوازی کوبه ای) 4:07
38 چه آتش ها (مقدم دشتی) 2:04
39 چه آتش ها (اواز بیات) 7:57
40 چه آتش ها (تکنوازی تار) 1:36
41 چه آتش ها (تصنیف) 7:43
42 ظاهر شیرین 5:43
43 هامون 6:05
44 می عشق 6:21
45 نا شکیبا 13:42
46 پنهان چون دل 8:04
47 رقص چوب 5:13
48 حاصل عمر 5:27
49 دفتر دل 5:11
50 سکوت 5:45
51 نقض خیال(وسیله) 5:35
52 نسیم وصال 6:32
53 دشت بی حاصل 6:59
54 زهی عشق(تصنیف) 8:54
55 افسونگر 5:21
56 با ستاره ها 7:00
57 غریبانه 6:18
58 عطش جاودان(تصنیف) 4:18
59 بوی عشق(ساز و اواز) 11:02
60 فریاد غم 4:40
61 قیژک کولی(تصنیف) 8:29
62 سنگ دل 7:40
63 مستانه 12:25
64 غم گسار 7:10
65 تو کیستی 7:07
66 گناه عشق(اواز) 4:59
67 افسانه عشق(تصنیف) 5:39
68 عاشقانه(تصنیف) 11:10
69 داغ دوستی 7:18
70 نام عاشق(تصنیف) 6:57
71 چه دانستم 7:26
72 با سواران(تصنیف) 6:22
73 شب جدایی(تصنیف) 5:34
74 توبه شکن(تصنیف) 5:09
75 بهار عاشق(تصنیف) 5:43
76 دعوای دل(تصنیف) 8:27
77 نقش خیال(همنوازی تار و تنبک) 7:21
78 خانه ی سودا 6:26
79 مقدمه ی نوا 7:32
80 نسیم سحر 16:19
81 جانا به نگاهی(تصنیف) 7:47
82 شب فراق(ساز و اواز) 13:19
83 نقش خیال(ساز و اواز) 14:16
84 عشق از کجا 6:25
85 کمند زلف (ساز و آواز) 10:21
86 هوای گریه 7:11
87 آواز برای قطعه دیدار , 8:55
88 قطعه ی دیدار , 4:45
89 قطعه ی پنج ضربی , 1:53
90 ادامه قظعه پنج ضربی , 3:36
91 آواز دیلمان , 2:42
92 تصنیف شور در فراق , 11:43
93 ساز و آواز افشاری , 7:21
94 رقص پروانه , 5:17
95 ادامه ساز و آواز , 7:03
96 ساز و آواز قرایی , 4:54
97 تصنیف افشاری ساقیا , 9:25
98 تصنیف افشاری باده ی عشق , 9:14
آهنگ جدید