تاریخ انتشار: Jan 3, 2016
افزوده شده در: December 31, 2016
مدت: 3:27
ژانر: Persian
«مهدی آذر»

تو خوبه حالت ...
تو خوبه حالت، تو قلبت رو به‌ راهه
دیوونه من آروم شدم، آروم شدم بی‌ قرارت

با دیوونه بازی، تو من رو دادی به بازی
چشمامو بستم تا بمونی، اما نخواستی

نخواستی بسازی تو کنارم
نشد بی‌ تو بازم طاقت بیارم
من دوستت دارم، دوستت دارم

نداشتی نداشتی، دوستم نداشتی
منو تو خیالت، جا گذاشتی
تنهام گذاشتی، تنهام گذاشتی


«یاسر بینام»

فکر میکردم تک و تنهاییم
هیچکی بین ما نی، لب دریاییم
وقتی آروم راه میرفت اون
دستات رو پوست منه سرمایی

از اون حرفا، جنگ و دعوا اه
عاشقتم و بعد رو اعصابم
میری و بعد دوتا شاتِ فيریک
حرفایی میزنی که برام عادی نی

اووووف ملکه‌ اروپایی
فهمیدیم توپ و رو فانی
ول کردی ما رو رفتی واسه‌ی
چندتا منگه جوه تو خالی

هی! تو که اینجوری نبودی
سلفی مست، جای گردی کبودی
ترجیح میدم بکشم کنار
بچسبی به اون دوستای معمولیت


«مهدی آذر»

نخواستی بسازی تو کنارم
نشد بی‌ تو بازم طاقت بیارم
من دوستت دارم، دوستت دارم

نداشتی نداشتی، دوستم نداشتی
منو تو خیالت، جا گذاشتی
تنهام گذاشتی، تنهام گذاشتی


«یاسر بینام»

همیشه دنیا وارونست
خوب بودم و چشمام بارون زد
ولی تو خوشحال، آروم، مست
غرق توی دنیای آلودت

لم، لش توی بغلش و من آم
از کارات عصبی شدم
بد ميشم رواني و رد
وقتی میبره روی کمر تو دست

هی چطوری تونستی عوضی؟
منو بدی به یه لفاظ مرضی
و چندتایی بعد از این
تند نرو یواش عوضی

خیلی سخته رو به‌ راه شم
با کل غمی که تو دل داشتم
پیر شدم و بعد فهمیدم
اشتباه بود دوستت داشتن

من دوستت داشتم، دوستت داشتم
آهنگ جدید