تاریخ انتشار: Jan, 2016
افزوده شده در: December 31, 2016
مدت: 3:57
ژانر: Persian
(رها)
دلم تنگ برات
اینقدر بد نباش
بیا بگیر دستمو
بازم بخون رپ برام
بودم یه روز من برات
با یه بوس از لبات
صبحا پا میشدم
نیستم الان بمونم شبا

بهتره نبینمت دیگه
اگه ندیدمتم دلیل ندیدنت اینه
که خیلی وقته قلبمو شکوندی
میخواستم بپیچم مغزم میخوندی
ولی بد یه کم شیطونی کردی
هیچ چی یه چند بار مهمونی رفتی
فهمیدم وقتی دوستت اومد
بگی کجایی صداش حیوونی لرزید
حیوونی لرزید

بزار بره
وقتی اینقدر سرد میخنده بزار بره
تنها که بشه بد میفهمه یه عاشقه
به خاطرش میاره به خاطرش
زدی از همه یه خاطره
دلش تنگ میشه بر میگرده بزار بره
بزار بره …
بره

تو فکر چی بودی میشه بپرسم
میرسه بن بست تهش میگه یه حقس
نمیشه باورش نیستش که محکم من
بغلش کنم پس ببینه دارمش
بیشتر میخواستمش از علف صبحم
از همه دورم حتی از خودم
میس کالاش رو گوشیم بر دارم به درک
حرفی ندارم بزنم باهاش، الان که پرم آه

همه میگفتن دیوونس
جا تیغ رو رگش ولی من باش میمونم
هرشب میبوسمش
خودش میدونست که فوله کارش
یه کاتره کردی حتی تو سفارش بهش
خودم فکر میکردم دو سه ساله
یه عاشقه ولی الان میگم ک.. خوارش
بزار بره

(رها)
دلم تنگ برات
اینقدر بد نباش
بیا بگیر دستمو
بازم بخون رپ برام
بودم یه روز من برات
با یه بوس از لبات
صبحا پا میشدم
نیستم الان بمونم شبا
آهنگ جدید